Online Marketing Assistant

Задачи:

• Разработване на план за провежданена рекламни кампании
• Създаване на рекламни кампании в Google Adwords и Facebook
• Управление на рекламни кампании

• Управление на интересни Facebook страници с голям брой фенове
•Докладване на ефективността на активностите за клиентите на компанията
Технически умения:

• Отлични умения за създаване и боравене с Google Adwords
• Преминат курс на Google Academy (ако не сте, може да го преминете с нас)
• Отлично владеене на Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign;
• Познание върху последните тенденции на социалните мрежи (най-вече Facebook)

Допълнителни умения:

• Точност – да се изпълняват сроковете и детайлите на задачите без отклонение и със старание;
• Старание – Проектите не трябва да се изпълняват само за да бъдат приключени. Много е важно сайтът да изглежда по-добре от шаблона, да няма грешки и детайли, които не са изпипани;
• Комуникация – Да бъде лесно намираем по електронен път – имейли, skype и др. и да може да отговаря на съобшенията в рамките на час или два;
• Допълнителни технически умения могат да доведат до възлагане на по-големи и отговорни проекти;

Условия на работа:

• Граждански договор;
• Заплащане в края на месеца на база на изпълнените проекти;
• Работа от вкъщи (или дистанционно);
• Няма работно време (но се спазват срокове за изработка на сайта);
• Обемът на работа зависи от възможността за поемане и броя на проектите, които са продадени. Колко проекта ще се възлагат зависи и от качеството на работа и уменията.

Забележка:
Моля, в случай, че не притежавате някое от горепосочените изисквания, не изпращайте CV.

Кандидатствай