Programmer

Задачи:

• Изработка по поръчка на уебсайтове и приложения;
Развитие и разработка на продуктите на компанията.

Технически умения:

  • 2 години опит;
  • Опит в работа и проектиране на Open Source Web applications: PHP/Python, Javascript, бази данни;
  • Познания по администриране и работа с LAMP пакета (Linux / Apache / MySql / PHP);
  • Разбиране на основите в разработката на уеб приложения;
    добър работен английски;
  • Кандидатът има искрен интерес, мотивация и желание да постига резултати и да развива потенциала си (предимство);
  • Кандидатът е отборен играч и приема поставените задачи отговорно (предимство);
  • Кандидатът е проактивен по отношение на възникналите проблеми и се опитва да намира решения на базата на собствения си опит и разбиране за правилен процес (предимство).

Допълнителни умения:

• Точност – да се изпълняват сроковете и детайлите на задачите без отклонение и със старание;
• Старание – Проектите не трябва да се изпълняват само за да бъдат приключени. Много е важно сайтът да изглежда по-добре от шаблона, да няма грешки и детайли, които не са изпипани;
• Комуникация – Да бъде лесно намираем по електронен път – имейли, skype и др. и да може да отговаря на съобшенията в рамките на час или два;
• Допълнителни технически умения могат да доведат до възлагане на по-големи и отговорни проекти;

Условия на работа:

• Граждански договор;
• Заплащане в края на месеца на база на изпълнените проекти;
• Работа от вкъщи (или дистанционно);
• Няма работно време (но се спазват срокове за изработка на сайта);
• Обемът на работа зависи от възможността за поемане и броя на проектите, които са продадени. Колко проекта ще се възлагат зависи и от качеството на работа и уменията.

Забележка:
Моля, в случай, че не притежавате някое от горепосочените изисквания, не изпращайте CV.

Кандидатствай