Изграждане на уеб сайтове за всякакви нужди и приложения

Лични и бизнес сайтове. Изработка на онлайн магазини и сайтове за недвижими имоти.

Решението да имате уеб сайт води със себе си отговорност за резултата и тъй като това не е ежедневно Ваше занимание, към него следва да се подходи с повече внимание и да се обърне внимание на качеството, гъвкавостта и далновидността при избора на разработчик за него.

Цената също е важен фактор, но търсенето на безплатни или неприлично евтини решения не е най-доброто, което може да направите, ако държите на класата и стабилността.

Дизайн

Първото впечатление от един сайт е външният му вид. Нашите възможности за предлагане на решения за бъдещия Ви уеб дизайн са на практика неограничени – може да е неповторим в цялото интернет пространство, изработен точно за Вас – спрямо Вашите идеи и личния дизайнерски подход на нашите дизайнери; или да се доверим на наистина многобройните, вече разработени такива и чакащи някой да ги вземе, дизайни, с които разполагаме. Можете да разберете повече подробности за нашите услуги за уеб дизайн.

Програмиране

Това, което „движи“ отвътре един уеб сайт, е съвкупността от всички негови програмни елементи и логически структури. Без тях елементарни на пръв поглед функционалности, като изпращането на запитване през формата за контакти, са невъзможни.

Обикновено те остават скрити за крайния потребител и той въобще не се замисля за съществуването им.

Повечето хора приемат програмната логика за даденост, но всъщност за изграждането ѝ се отделя немалък човешки ресурс на специалисти, които я програмират.

Благодарение на динамичната природа на уеб сайтовете, които разработваме, техните собственици имат възможност да управляват съдържанието из различните страници и да създават нови такива, да променят настройки и въобще да поддържат информационно сайтовете си без намесата на квалифициран уеб разработчик. Това се случва през системата за управление на съдържанието (Content Management System – CMS), която представлява всъщност административния панел на сайта и която вграждаме във всеки изработен от нас продукт от този тип. Възможностите, които предлага тя, зависят от конкретните нужди на клиента и въз основа на тях се изграждат нови или модифицират нейни модули.

Етапи на изработката

За да придобиете по-ясна представа за целия процес на изработка на сайт, сме илюстрирали основните му етапи:

1. Начало

 • Клиентът представя идеята си

  Клиентът представя идеята си

 • Той описва идеята си с думи и по начин, понятни за него, обикновено с нетехнически термини. Дава примери с подобни решения.
  Наша е ролята да вникнем в особеностите на конкретния бизнес, приоритети и цели. Да преведем думите на клиента на технически език.

2. Параметри и решения

 • Print

 • Задаваме въпроси, даваме идеи за добри практики и предлагаме подходящи идеи за нещата, които клиентът не знае как да бъдат направени.

3. Проект

 • Проектираме

  Проектираме

 • Преди да започне същинската работа по изработка на сайта, в екипа обсъждаме заданието. Мислим как ще подходим специално за този проект – какви средства ще използваме за реализацията, какъв стил ще използваме за дизайна, как ще изглежда базата данни. Рисуваме схеми на логиката и макети на графичния интерфейс.

4. Дизайн

 • Изработваме графичния дизайн

  Изработваме графичния дизайн

 • Графичните дизайнери се заемат със задачата си да изработят професионални варианти на бъдещата визия на сайта.

5. Програмиране

 • Програмираме

  Програмираме

 • Тук, с помощта на програмен код, пишем логиката за това какво да се случва зад всяка страница и функционалност. Изграждаме първо административния панел, а след това и публичната част.

6. Тестове

 • Тестваме за грешки

  Тестваме за грешки

 • С програмирането неминуемо се допускат грешки. Затова проверяваме всеки модул поотделно за такива и ги отстраняваме, за да предложим накрая добре работещ продукт.

7. Старт!

 • Публикуваме сайта

  Публикуваме сайта

 • Това е процес на инсталиране на вече изработения сайт върху хостинг акаунта, задействане на инициализиращи процедури и насочване на домейна.

8. Подръжка

 • Осъществяваме техническа поддръжка

  Осъществяваме техническа поддръжка

 • Грижим се за правилната работа и модернизация на сайта след „раждането“ му.